ขอเชิญเข้าร่วมโครงการมอบรางวัลบุคคลตัวอย่าง

BUSINESS IDOL AWARD

รางวัลธุรกิจตัวอย่าง

MC IDOL AWARD

รางวัลพิธีกรตัวอย่าง

TALENT IDOL AWARD

รางวัลการแสดงหรือความสามารถพิเศษโดดเด่น

19th DECEMBER 2023
10:00-12:00

สิ่งที่ท่านจะได้รับ

• ใบประกาศนียบัตร

• ถ้วยรางวัลเกียรติคุณ

• ประกาศเกียรติคุณผ่านเว็ปไซต์

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

MADAME NUCHE'

คุณนวินดา วิธีเจริญ
ประธานโครงการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ทยากร บำรุงพานิช

ผู้เชี่ยวชาญทางด้านศิลปะการแสดง

โค้ชบุ๋ม
เบญจวรรณ วงษ์กลาง

อาจารย์ผู้สอนวิทยากรระดับประเทศ
และกรรมการผู้ตัดสินเวทีนางงามระดับโลก

อ.วีรพล สวรรค์พิทักษ์

ผู้บริหารองค์กรชั้นนำ
และผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจการตลาด

เปิดรับสมัคร วันนี้ - 12 ธ.ค. 2566
สมัครได้ที่ไลน์ @Nexcitement
(มี @ ด้วยนะคะ)

Scroll to Top